Tên khác Hoàng Tố Lý – Hoàng Đình Huy
Năm sinh … – Bính Ngọ 1786
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Võ tướng đời Lê Hiển tông, còn có tên khác là Hoàng Tố Lý, Hoàng Đình Huy. Cháu nuôi của Việp Quận Công Hoàng Ngữ Phúc.

Năm Đinh dậu 1777, ông làm trấn thủ Nghệ An. Cuối năm Mậu tuất 1778, ông về triều Đốc đồng Nghệ An là Bùi Huy Bích lên thay làm Hiệp trấn.

Vì hồi ấy ông rất được lòng dân, nên triều đình có ý nghĩ ông làm phản. Chúa Trịnh Sâm mật báo thuộc hạ là Nguyễn Phương Dĩnh và Nguyễn Lệ (tức Nguyễn Khản) mưu giết ông đi. Nhưng vợ ông được lòng Vương phi Đặng Thị Huệ, nên được che chở an toàn. ông về triều đưa lễ vật đến làm thân với con trưởng Trịnh Sâm là Trịnh Tông (tức Khải), Khải không nhận, lại còn dọa khi lên ngôi chúa sẽ loại ông ra. Do đó, ông càng ngả về phe Đặng Thị Huệ, ngắm ủng hộ con của Thị Huệ là Trịnh Cán lên làm Thế tử. Ông được phong tước là Điền Quận Công, rồi rồi là Huy Quận Công. Đời bấy giờ có ca dao châm biếm ông xu phụ Đặng Thị Huệ (tức Bà Chúa Chè).

Trăm quan có mắt như mờ,
Để cho Huy Quận vào sờ chính cung.

Năm Tân sửu 1781, Nguyễn Nhã Lượng có ý xui ông làm phản, đặt ra bài sấm có câu: “Thảo nhất điền bát, thỉ bất dương quần”. (Thảo nhất điền bát ghép lại là chữ Hoàng, ám chỉ ông, thỉ bất là chỉ về ông vốn tuổi hợi; dương quần” là chỉ Trịnh Sâm và Trịnh Cán đều tuổi mùi ! Để giải sự nghi ngờ, ông tố cáo Nguyễn Nhã Lượng, khiến Lượng bị bắt giết.

Dần dần ông mất uy tín với mọi người, bị kiêu binh giết chết trong năm 1786.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Nguyễn Huy Lượng

Năm sinh … – Mậu Skinny 1808 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)…
Chi tiết

Đoàn Như Khuê

Tên khác Quí Huyền – Hải Nam Năm sinh Quí Mùi 1883 – Đinh Dậu 1957 Tỉnh thành…
Chi tiết

Bùi Thế Toại

Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Võ tướng đời Lê Hiển tông, được…
Chi tiết

Tháp Phú Lốc

Tháp Phú Lốc còn có tên gọi là tháp Thốc Lốc, tháp Phốc Lốc, hay tháp Vàng (Tour…