[14]-Nhà Trần (1225-1400)

Hoàng Cự Đà

Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Trần (1225-1400)

Người đời Trần Thái tông, được hầu bên vua, tính nhỏ mọn không ra gì, nhưng vua Trần vẫn yêu chuộng.

Trước kia, khi Trần Thái tông cho tả hữu ăn quả am la (xoài!) không cho Hoàng Cự Đà. Đến khi đánh nhau với quân Nguyên ở Đông Bộ Đầu, Cự Đà đi thuyền trốn trước, đi đến Hoàng Giang gặp Thái tử, Cự Đà tránh mặt. Các quan gọi ông hỏi:

– Quân Nguyên ở đâu?

Cự Đà nói:

– Không biết, cứ hỏi nguời ăn quả am la thì biết.

Thái tử đem việc ấy tâu lên vua, xin giết đi để răn bảo kẻ bất trung. Thái tông nói: “Xưa có Dương Châm không được ăn thịt dê đến nỗi thua về quân Trịnh. Tội Cự Đà là lỗi ta, tha chết cho y, cho theo đi đánh giặc để chuộc tội”. Từ ấy, Cự Đà hối hận, trở nên tốt.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Chúng tôi tồn tại nhờ quảng cáo.

Làm ơn hãy tắt chức năng chặn quảng cáo trên trình duyệt.

Xin cám ơn!

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..