Loading

Hoàng Công Thiệu

Tháng Ba 5, 2021| Admin
Tỉnh thành Quảng Ngãi
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Võ tướng thời chúa Nguyễn Phúc Khoát, quê làng Lê Bôi, tỉnh Quảng Nghĩa.

Ông làm đến đề đốc, chẳng những có nhiều công trận, ông còn có công vỡ ruộng và đào kênh dẫn nước làm công tác thủy lợi nhân dân được nhờ ơn.

Khi ông mất, được lập đền thờ, gọi là đền Hoàng Đề đốc ở huyện Mộ Đức, trong tỉnh Quảng Nghĩa.

Mộ ông ở xã Minh Lâm, huyện Mộ Đức cũng gọi là mộ Hoàng Đề đốc.

Categories: [20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ