Tỉnh thành Quảng Bình
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Võ tướng đời Lê Trang tông, quê xã Cổ Bưu, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Ông nổi tiếng thơ văn, hai lần đỗ Hương giải (như thủ khoa), sung vào sinh viên trường Quốc tử giám. Bấy giờ nhà Mạc chuyên quyền, nhưng ông không theo nhà Mạc, vẫn một lòng với vua Lê đang lưu vong do Nguyễn Kim phù tá. Đến năm Ất tị 1545, ông lãnh sứ mạng giảng dụ (tuyên truyền). Rồi làm Tri huyện Tư Vinh ít lâu đổi làm Tri huyện An Dũng, khi mất được xưng tặng tiết nghĩa.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Hà Văn Lộc

Tên khác Thép Mớl Năm sinh Ất Sửu 1925 – Tân Mùi 1991 Tỉnh thành Nam Định Thời…
Chi tiết

Cống Quí Hổ

Tỉnh thành Cao Bằng Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Ông quê làng Mục Hòa, tỉnh Cao…
Chi tiết

Bùi Kiến Tín

Tên khác Bùi Thử Năm sinh Nhâm Tí 1912 – Giáp Thìn 1994? Tỉnh thành Quảng Nam Thời…
Chi tiết

Lê Trọng Khanh

Năm sinh Đinh Tị 1857- Đinh Dậu 1897 Tỉnh thành Quảng Ngãi Thời kì – Nhà Nguyễn độc…
Chi tiết

Tháp Báo Thiên

Tháp Báo Thiên (chữ Hán: 報天塔), tên đầy đủ là Đại Thắng Tư Thiên Bảo Tháp (大勝資天寳塔), được…