[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Hoàng Công Đán

Tỉnh thành Quảng Bình
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Võ tướng đời Lê Trang tông, quê xã Cổ Bưu, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Ông nổi tiếng thơ văn, hai lần đỗ Hương giải (như thủ khoa), sung vào sinh viên trường Quốc tử giám. Bấy giờ nhà Mạc chuyên quyền, nhưng ông không theo nhà Mạc, vẫn một lòng với vua Lê đang lưu vong do Nguyễn Kim phù tá. Đến năm Ất tị 1545, ông lãnh sứ mạng giảng dụ (tuyên truyền). Rồi làm Tri huyện Tư Vinh ít lâu đổi làm Tri huyện An Dũng, khi mất được xưng tặng tiết nghĩa.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..