[19]-Nam - Bắc Triều (1527-1592)

Hoàng Công Châu

Quê xã Tiểu Phúc Lộc, huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình. Không rõ năm sinh, năm mất.

Ông sức vóc hơn người, có tài đánh vật, làm lực sĩ Hiệu úy. Khi Mạc Đăng Dung dựng cơ nghiệp, ông qui thuận, đưọc phong tước Triêu Đông Bá.

Cả nhà ông ba anh em đều ra sức giúp nhà Mạc. Tình trạng hỗn loạn ngày càng nhiều, các anh em ông hi sinh trong những trận đánh quyết hệt với quân Lê, Trịnh.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..