Năm sinh … – Đinh Hợi 1767
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Lãnh tụ cuộc khởi nghĩa đời Lê mạt, không rõ năm sinh. Khoảng năm Canh thân 1740, ông cùng Võ Đình Dung, Đoàn Danh Chấn, Tú Cao phát động những cuộc khởi nghĩa lớn ở Sơn Nam, Ngậm Già. Thấy triều đình Lê – Trịnh thối nát nghĩa quân tiến công các quận lị và đánh bại nhiều đạo quân đàn áp của triều đình. Rồi đặt bản doanh ở huyện Thần Khê và Thanh Quan.

Vua Lê, chúa Trịnh phái Phạm Đình Trọng và Hoàng Ngũ Phúc đem binh đi càn quét. Ông cùng Nguyễn Tuyển, Nguyễn Cừ rút vào Thanh Hóa rồi ra Hưng Hóa, sau khi giết viên Trấn thủ Sơn Nam là Hoàng Công Kì trong năm Ất sửu 1745.

Năm Tân tị 1761, bị triều đình đàn áp dữ dội, ông chạy lên động Mãnh Thiên (ở phía Bắc Hưng Hóa) bám đất bám dân, chiếm giữ cả mấy châu gần đấy, lực lượng có tới hàng vạn nguời. Ngót 20 năm chống với triều đình, ông bệnh mất, khi thống lĩnh Đoàn Nguyễn Thục đem binh ở Sơn Tây lên đánh phá động Manh Thiên. Con ông là Hoàng Công Toản không chống nổi, bỏ chạy sang Vân Nam, cơ nghiệp ông sụp đổ.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Trương Vân Lĩnh

Tên khác Trương Văn Thanh Năm sinh Nhâm Dần 1902 – Ất Dậu 1945 Tỉnh thành Nghệ An…
Chi tiết

Phan Huy Quýnh

Tên khác Viễn Khanh – Tố Am Năm sinh Ất Mùi 1775 – Giáp Thìn 1844 Tỉnh thành…
Chi tiết

Lê Công Kiều

Tỉnh thành Đồng Tháp Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) Liệt sĩ Cần vương chống Pháp không…
Chi tiết

Cao Huy Diệu

Tỉnh thành Bắc Ninh Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) Danh thần đời Gia Long, hiệu…
Chi tiết

Vũ Huy Đỉnh

Tên khác Vũ Trọng Cung – Ôn Kì – Di Hiên Năm sinh Canh Tuất 1730 – Kỉ…