Loading

Hoàng Cao Hổ

Tháng Ba 11, 2021| Admin
Tỉnh thành Trà Vinh
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Liệt sĩ đờiTự Đức, không rõ năm sinh, năm mất, quê ở Trà Vinh (nay thuộc tỉnh Trà Vinh), ông nhiệt thành yêu nước, cùng Mai Đăng Ba chiêu tập dân chúng trong vùng dấy lên khởi nghĩa kháng Pháp.

Có dũng lược và mưu trí, ông khiến giặc Pháp lo sợ. Trận Cầm Vông, chính ông cũng có tiếp viện với Nguyễn Giao, Lê Cẩn. Về sau, ông sa cơ, bị giặc Pháp bắt giết.

Categories: [22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ