[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Hoàng Bình Chính

Tên khác Hoàng Trọng Chính – Xuân Như – Liên Phong
Năm sinh Bính Thìn 1736 – Ất Tị 1785
Tỉnh thành Hưng Yên
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Sau đổi tên là Hoàng Trọng Chính. Văn thần đời Lê Hiển tông, tự Xuân Như, hiệu Liên Phong, dòng dõi tiến sĩ Hoàng Chân Nam, cháu nội tiến sĩ Hoàng Công Bửu, quê làng Thổ Hoàng, huyện Thiên Thi tỉnh Hưng Yên (nay là huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên).

Năm Ất mùi 1775 ông đỗ tiến sĩ, 39 tuổi làm Hiệu lí Viện Hàn lâm. Được cử đi sứ nhà Thanh (Trung Quốc), khi trở về đến nhà thì mất vào năm Ất tị 1785, hưởng dương 49 tuổi, được truy tặng Đông các đại học sĩ, tước Kim Xuyên Bá.

Ông có soạn bộ Hưng Hóa phong thổ lục và cùng với Phan Huy Ôn sưu tập bộ Gió Hiên thi tập của Nguyễn Trung Ngạn và đề tựa tập thơ ấy.

Bộ Hưng Hóa phong thồ lục kỉ (l cuốn) do ông biên soạn năm 1778. Sách bắt đâu bằng bài tựa của tác giả, viết năm Mậu tuất Cảnh Hưng thứ 39 (1778); khi đó tác giả được cử làm Đốc đồng xứ Hưng Hóa được gần hai năm. Đầu bài tựa có nói: “Đinh dậu xuân chính phụng (sai) Hưng Hóa xứ đốc đồng…”

(Mùa xuân, tháng giêng năm Đinh dậu 1777 được cử làm Đốc đồng xứ Hưng Hóa).

Thứ đến Hưng Hóa phong thổ tổng. Thiên này nói khái quát về lịch sử diên cách địa thế, sông núi, thổ sản phong tục toàn xứ Hưng Hóa hồi đó.

Tiếp sau thiên này, đến Phong thổ lục về 4 huyện, 23 châu, nói riêng từng huyện một.

Sau đó là một thiên không đề, ghi viết về năm Giáp dần, chép 13 con đường đi, do “thổ dân” Thanh Hóa chỉ bảo, chép đường đi từ Trấn Ninh ra tới Hưng Hóa (về năm Giâp dần này không thể khẳng định là năm nào, dựa theo niên hiệu bài tựa (1778) ta có thế đoán định là hai năm 1731 hay 1794

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..