Năm sinh … – Đinh Hợi 1887
Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Chí sĩ cận đại, quê làng Bộ Đầu, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi kinh thành Huế thất thủ, vua Hàm Nghi chạy ra Tân Sở, ông hưởng ứng phong trào Cần vương, tập hợp quân nghĩa dũng dấy lên cùng Đinh Công Tráng và Phạm Bành lập chiến lũy Ba Đình, cương quyết kháng Pháp đến cùng.

Khi Ba Đình bị phá vỡ, ông tạm lánh về quê và tìm đường sang Trung Quốc với tùy tướng là Lãnh binh Lê Văn Cộc, định thu thập binh tàn tổ chức du kích chiến. Nhưng bị một tên thuộc hạ phản bội, báo với giặc, ông bị bắt ở Chi Nê, đưa về giam ở nhà lao Thanh Hóạ. Vì bất khuất, ông bị giặc giết và chặt đầu cắm trên ngọn sào dài đưa về bêu ở quê ông đế uy hiếp tinh thần nhân dân.

Con ông là Hoàng Xuân Viễn sau tham gia phong trào Đông Du của Phan Bội Châu.

Khi ông khởi nghĩa có làm một đôi câu đối để nói chí mình.

“Cố ý cứu sinh ư phục Việt;
Cam tâm thệ tử bất thần Tây”

Nghĩa:

Chí cứu muôn dân nên phục Việt
Lòng thề một chết chẳng hàng Tây.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Đèo Khau Thăm

Đèo Khau Thăm Đèo Khau Thăm (Việt Nam) Đèo Khau Thăm là đèo trên Đường tỉnh 254 ở…
Chi tiết

Hoàng Thúc Trâm

Tên khác Hoa Bằng Năm sinh Nhâm Dần 1902 – Đinh Tị 1977 Tỉnh thành Hà Nội Thời…
Chi tiết

Nguyễn Huy Hổ

Tên khác Cách Như – Liên Pha Năm sinh Quí Mão 1783 – Tân Sửu 1841 Tỉnh thành…
Chi tiết

Hồ Công Thuyên

Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Tây Sơn (1778-1802) Văn thần triều Tây Sơn, không rõ…