Tỉnh thành Hà Tĩnh
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)
– Pháp đô hộ (1883-1945)

Người tỉnh Hà Tĩnh, không rõ năm sinh, năm mất, nổi tiếng văn thơ vào thời cận đại.

Ông đỗ tú tài, tính khảng khái, phóng khoáng, thích ngao du sơn thủy, nên ông thường lấy văn chương làm phương tiện di dưỡng tính tình, mượn nghề thầy thuốc du phương mà kết giao sĩ phu khắp ba miền. Ông từng vào Nam, có họa thơ với sĩ phu trong Nam. Một lần, ông trêu ghẹo văn thi sĩ ở Sài Gòn bằng một bài thơ đầy vẻ ngạo mạn.

Nam Kì phong cảnh có gì hay?
Tài tử giai nhân chữa mấy tài!
Chén rượu tiêu sầu thêm chán miệng,
Câu thơ khiển hứng chẳng siêng tay.
Nghe ma đọc phú thèm buồn mãi,
Mời quỉ chơi cờ giải muộn đây.
Thật xứ Đàng Trong người khác tục,
Nhọc lòng Gia Cát bấy lâu nay.

Vì bài thơ trên đây, ông bị nữ sĩ Trần Kim Phụng một nữ sĩ bậc trung họa đáp, giọng mỉa mai xem thường.

Thoạt nghe tiếng thốt, úy chà hay!
Nẻo tắt đường quanh cũng gọi tài!
Chưa hẳn dại khôn hầu nể mặt,
Cho tường cao thấp sẽ nhường tay.
Văn chương lôí Hán kìa ai đó,
Thao lược bên Đường hiếm kẻ đây.
Mựa chớ khoe khoang tài tử ẻ,
Cửa Ban thường tại thế xưa nay.

Hai bài thơ xướng họa truyền làm giai thoại trong làng văn.

Ông có soạn nhiều sách văn học, được tán thường nhất là các quyển:

Ca trù thể cách
Truyện sãi vãi (chú giải)
Quân trung đối (chú giải)

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Đái Đức Tuấn

Tên khác Tchya Năm sinh Mậu Thân 1908 – Kỉ Dậu 1969 Tỉnh thành Thanh Hóa Thời kì…
Chi tiết

Trần Trung Lập

Năm sinh … – Canh Thìn 1940 Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)…
Chi tiết

Lê Vĩnh Huy

Năm sinh … – Mậu Ngọ 1918 Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập…
Chi tiết

Nguyễn Khoa Chiêm

Năm sinh Kỉ Hợi 1659 – Bính Thìn 1736 Tỉnh thành Hải Dương Thời kì – Trịnh –…
Chi tiết

Ninh Thuận

Ninh Thuận Tỉnh Tỉnh Ninh Thuận Tháp Po Klong Garai Hành chính Quốc gia Việt Nam Vùng Duyên…