[22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Hồ Viêm

Tỉnh thành Quảng Bình
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Võ tướng đời Tự Đức, không rõ năm sinh, năm mất, quê huyện Phong Phú, tỉnh Quảng Bình.

Ông dũng lược hơn người, lại tinh thông võ nghệ, xuất thân trên đường binh nghiệp, làm đến Chưởng vệ.

Năm Tân dậu 1861, ông cai quản thủy sư, canh phòng duyên hải từ Quảng Bình ra Bắc. Gặp khi miệt biển đông có loạn, triều đình ủy nhiệm cho ông việc đánh dẹp. Ông lãnh lệnh, dàn thủy quân sẵn sàng tác chiến, một mặt đốc suất binh thuyền Nghệ An, Quảng Yên, Thanh Hóa, dẹp tan được bọn giặc biển hoành hành ở các nơi ấy. Tưởng thưởng công lao ông, triều đình triệu ông về kinh, thăng chức Thủy sư Đề đốc, rồi lần thăng Thống chế, quyền Chưởng tả quân kiêm quản Hậu quân.

Khi ông mất được truy tặng Thái bảo, Quận Công.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..