Loading

Hồ Văn Phong

Tháng Ba 11, 2021| Admin
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Võ tướng đời Tự Đức, không rõ sinh quán và năm sinh, năm mất. Ông làm đến Phó lãnh binh, nên cũng gọi là Lãnh Phong. Từng tham gia đàn áp các cuộc nổi dậy của dân chúng. Khi giặc Pháp xâm lăng, ông chiến đấu dũng cảm bên cạnh các nghĩa quân miền Bắc.

Nhâm ngọ 1882, ngày 8-3 âm lịch (25-4), giặc Pháp tiến công thành Hà Nội. Đề đốc Lê Trinh giữ cửa Đông bỏ chạy, ông vẫn kiên cường chiến đấu. Dù tình thế nguy ngập, ông dẫn quân sang cửa Tây cùng chiến đấu sát cánh với Tổng đốc Hoàng Diệu.

Bấy giờ, Lãnh binh Lê Trực cũng tháo lui. Thế cùng, Hoàng Diệu tử tiết, ông vẫn chiến đấu đến cùng, bị trọng thương, ít lâu thì mất. Được nhân dân và sĩ phu đương thời kính nể, trọng vọng.

Categories: [22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ