Năm sinh Canh Thân 1860 – Nhâm Ngọ 1942
Tỉnh thành Quảng Nam
Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)

Danh sĩ, nhà giáo dục đời Thành Thái. Người xã An Dương, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (nay thuộc thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).

Năm Tân mão 1891, ông đỗ cử nhân. Nhâm thìn 1892 đỗ tiến sĩ, 32 tuổi. Được bổ Tri phủ Tư Nghĩa, rồi thăng Đốc học Bình Định.

Trong một khoa khảo hạch ở tỉnh Bình Định, do ông làm chủ khảo, xảy ra việc Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quí Cáp phổ biến bài thơ Chí thành thông thánh và bài phú Danh sơn Lương ngọc làm vang động cả nước về chính trị văn hóa, cảnh tỉnh sĩ phu trong học giới rất mạnh. Tuy ông biết rõ tác giả bài thơ, bài phú ấy đích thực của ba nhà chí sĩ trên, nhưng ông không hề tiết lộ với bọn quan lại tay sai hồi ấy.

Đương thời các chiến sĩ yêu nước như Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quí Cáp… rất kính trọng và hâm mộ ông về tài đức.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Lê Duy Đường

Tên khác Lê Dụ Tông Năm sinh Canh Thân 1680 – Tân Hợi 1731 Tỉnh thành Không rõ…
Chi tiết

Lê Quang Nhơn

Tên khác Thường Tiên Năm sinh Quí Mùi 1883 -… Tỉnh thành Vĩnh Long Thời kì – Pháp…
Chi tiết

Nguyễn An Ninh

Năm sinh Canh Tí 1900 – Quí Mùi 1943 Tỉnh thành TP Hồ Chí Minh Thời kì –…
Chi tiết

Đào Tấn

Năm sinh Ất Tị 1845 – Đinh Mùi 1907 Tỉnh thành Bình Định Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Đèo Dệt

Đèo Dệt Đèo Dệt (Việt Nam) Đèo Dệt là đèo trên Đường tỉnh 114 ở vùng đất huyện…
Chi tiết

Lương Văn Nho

Năm sinh Bính Thìn 1916 – Giáp Tí 1984 Tỉnh thành Đồng Nai Thời kì – Pháp đô…