Tỉnh thành Nghệ An
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Văn thần đời Thiệu Trị, Tự Đức không rõ năm sinh, năm mất, quê huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Giáp thìn 1844, ông đỗ tiến sĩ, sơ bổ Tri phủ Quảng Oai, tỉnh Sơn Tây. Rồi làm Lang trung bộ Lễ. Đời Tự Đức ông làm Thị giảng học sĩ sung chức Toản tu ở Sử quán, sau đổi sang làm Biện lí bộ Lễ.

Tân dậu 1861, ông ngồi chức Tuần phủ Quảng Yên, có công nhiều trong cuộc trị an. Chẳng bao lâu ông bệnh mất tại nhiệm sở được truy tặng hàm Bố chính.

Ông có đóng góp vào việc biên soạn bộ Khâm định Việt sử khi làm việc ở Sử quán.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Nguyễn Duy Nhiếp

Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) – Pháp đô hộ (1883-1945) Danh…
Chi tiết

Tháp Mường Bám

Tháp Mường Bám, còn gọi là Thạt Bản Lào, là di tích kiến trúc nghệ thuật ở bản…
Chi tiết

Tạ Dương Minh

Tỉnh thành TP Hồ Chí Minh Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) Tiền hiền làng Linh…
Chi tiết

Phan Tấn Huỳnh

Tên khác Huỳnh Ngọc hầu Năm sinh Nhâm Thân 1752 – Giáp Thân 1824 Tỉnh thành TP Hồ…
Chi tiết

Đặng Đình Gián

Tỉnh thành Hà Tây Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Đại thần đời Lê Trung Hưng, dòng…
Chi tiết

Trần Huy Phác

Tên khác Đạm Trai Năm sinh Giáp Tuất 1754 – Giáp Ngọ 1834 Tỉnh thành Hà Tây Thời…