[22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Hồ Sĩ Tuần

Tỉnh thành Nghệ An
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Văn thần đời Thiệu Trị, Tự Đức không rõ năm sinh, năm mất, quê huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Giáp thìn 1844, ông đỗ tiến sĩ, sơ bổ Tri phủ Quảng Oai, tỉnh Sơn Tây. Rồi làm Lang trung bộ Lễ. Đời Tự Đức ông làm Thị giảng học sĩ sung chức Toản tu ở Sử quán, sau đổi sang làm Biện lí bộ Lễ.

Tân dậu 1861, ông ngồi chức Tuần phủ Quảng Yên, có công nhiều trong cuộc trị an. Chẳng bao lâu ông bệnh mất tại nhiệm sở được truy tặng hàm Bố chính.

Ông có đóng góp vào việc biên soạn bộ Khâm định Việt sử khi làm việc ở Sử quán.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..