Năm sinh Kỉ Tị 1869 – Giáp Tuất 1934
Tỉnh thành Bình Định
Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)

Nhân sĩ yêu nước cận đại, quê làng Hòa Cư, huyệnTuy Viễn, tỉnh Bình Định.

Năm Tân mão 1891, ông đỗ cử nhân. Giáp thìn 1904, đỗ tiến sĩ, 35 tuổi, được bổ làm Tri huyện Tân Định (Ninh Hòa) tỉnh Khánh Hòa.

Hưởng ứng phong trào Duy tân, ông cùng các chí sĩ tích cực hoạt động khiến phong khí Khánh Hòa thay đổi khá nhiều. Mậu thân 1908, ông bị địch bắt giam tại lao Bình Định. Trong tù ông cảm khái lúc xuân về:

Năm mới ngày xuân cha chả vui
Vui rồi nghĩ lại vẫn bùi ngùi
Một thân võng lọng, gông cùm đủ
Nửa áng xuân thu khổ sướng rồi
Chương chướng ngoài tai trâu ngựa gọi
Khăng khăng trong dạ đá vàng trui,
Từ đây cho đến về sau nữa,
Sau nữa ra răng để thử coi.

Năm 1916, ông được trả tự do và sau đó mất tại quê nhà vào khoảng năm 1918.

Khi ông đỗ Tiến sĩ nhà thơ Đào Tấn có câu đối mừng:

“Lục tuần ngã dĩ hưu quan khứ,
Tam giap quân sơ đắc đệ hồi”.

Nghĩa:

Sáu mươi tuổi ta đã là quan về vườn,
Giờ đây lần đầu ông đỗ tiến sĩ cũng lại về!

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Dương Khuê

Năm sinh Kỉ Hợi 1839 – Nhâm Dần 1902 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Lương Trúc Đàm

Năm sinh Kỉ Mão 1879 – Mậu Thân 1908 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Hoàng Thạc Phụ

Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Tây Sơn (1778-1802) Danh thần triều Tây Sơn Nguyễn Huệ,…
Chi tiết

Lê Thì Hải

Năm sinh Kỉ Mão 1639 – Bính Thìn 1716 Tỉnh thành Thanh Hóa Thời kì – Trịnh –…