[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Hồ Phi Tích

Năm sinh Ất Mão 1675 -…
Tỉnh thành Nghệ An
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Văn thần đời Lê Hello tông, cùng dòng dõi với Hồ Sĩ Dương, quê làng Hoàn Hậu, tỉnh Nghệ An.

Năm Canh thìn 1700, ông đỗ tiến sĩ, 25 tuổi, làm đến Ngự sử.

Năm Tân mão 1711, đời Lê Dụ tông, ông dâng sớ điều trần nhiều việc ích nước lợi dân, được ban thưởng bạc và lụa. Sau ông đi sứ có công, được giao cho nhiệm vụ kinh lí địa giới tỉnh Tuyên Quang – Hưng Hóa.

Năm Kỉ dậu 1729, nạn lụt xảy ra, ông tận lực lo việc cứu lụt, phát thóc kho ở Vị Hoàng chẩn cấp cho nhân dân bị thiên tai.

Ông làm quan đến Thượng thư bộ Hình, tước Quận công, rồi cáo quan về hưu. Khi mất được tặng Thiếu Bảo.

Sau khi ông mất, phu nhân ông là Châu Thị Bát hăy còn trẻ, bị tướng Nguyễn Hữu Cầu rúng ép, bèn tử tiết.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..