Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Võ tướng đời Tự Đức, không rõ năm sinh, năm mất, quê huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên.

Vào cuối đời Minh Mạng ông đầu quân nhập ngũ, có công lao; Sang đời Thiệu Trị, được thăng Thị vệ đến đời Tự Đức, tên tuổi được nhắc nhở nhiều vì chính ông ta đã phá được cuộc khởi nghĩa của anh em Đoàn Trưng. Năm Kỉ mùi 1859, ông vào Quảng Nam đóng quân, nổi tiếng trong trận đánh thắng quân Pháp ở Hải Châu, được thăng Chưởng vệ, quyền Chưởng ấn triện ở dinh Long Võ.

Năm Bính dần 1866, xảy ra vụ biến do anh em Đoàn Hữu Trung, Hữu Trực, Hữu Ái khởi xướng – Hồ Oai là một trong những nguời chịu trách nhiệm đàn áp cuộc nổi loạn này để giữ ngai vàng cho Tự Đức.

Sau khi đàn áp được cuộc khởi nghĩa, Hồ Oai được thăng Đô thống tước Trung Dũng Tử, rồi đổi làmTiền quân Đô thống kiêm Chưởng Tả quân. Nhưng sau đó bị giáng làm Chưởng vệ, ông mất tại chức.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Đỗ Trình Thoại

Năm sinh … – Tân Dậu 1861 Tỉnh thành Long An Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập…
Chi tiết

Nguyễn Đình Thi

Năm sinh Giáp Tí 1924 – Quí Mùi 2003 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Đèo Măng Đen

Đèo Măng Đen Đèo Măng Đen (Việt Nam) Đèo Măng Đen là đèo trên quốc lộ 24 ở…