Năm sinh Bính Tí 1876 – Mậu Tí 1948
Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế
Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)

Giám mục Thiên Chúa giáo, tác giả, quê làng Ba Châu, tỉnh Thừa Thiên, tên thánh là Dominique Marie, là giám mục nguời Việt đầu tiên phụ trách giáo phận Bùi Chu.

Thuở nhỏ xuất gia tu học ở Tiểu chủng viện An Ninh, Quảng Trị (năm 1889); sau đó (1896) vào học tiếp ở Chủng viện Phú Xuân (Huế). Năm 1902 ông được thụ phong linh mục.

Ban đầu ông giữ chức Trợ tế ở giáo xứ Vạn Quí (Quảng Trị), năm 1907 giữ chức cha sở giáo xứ Vạn Lễ (Quảng Bình).

Từ năm 1910 đến năm 1925 ông về làm Thầy giảng ở Tiểu chủng viện An Ninh. Sau đó được Giám mục Allys giao ông trông coi một giáo đoàn mới thành lập có tên là Institution des Petits Frères du Sacaré Coeur (Giáo đoàn các tiểu sư huynh dòng Thánh Tâm) ở Thiên An (Huế). Ở đây ông mở ba trường tiểu học bổ túc do các sư huynh trong Giáo đoàn đảm nhận giảng dạy (một ở Kim Long, Phú Cam và Lại An) cho các chủng sinh trước khi vào Chủng viện.

Năm 1935 ông được Tòa thánh bổ nhiệm Giám mục Trợ tá cho Đức cha Tổng giám mục Munagorie ở Bùi Chu (Nam Định), đến năm 1939, khi Tổng giám mục Munagorie mất, ông được tấn phong chức Tổng giám mục đại lí

Ông là tác giả nhiều sách đạo và giáo khoa, như các sách về ngữ pháp La Tinh và tiếng Pháp, sách giáo khoa Toán và Văn học Việt Nam ra đời sớm nhất ở Trung Kì.

Ông mất ngày 27 tháng 11 năm 1948 tại Tòa Giám mục Bùi Chu hưởng thọ 72 tuổi.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Hoàng Khương An

Tên khác Huỳnh Khương An Năm sinh Nhâm Tí 1912 – Tân Tị 1941 Tỉnh thành TP Hồ…
Chi tiết

Đèo Xá Tổng

Đèo Xá Tổng Đèo Xá Tổng (Việt Nam) Đèo Xá Tổng hay đèo Sá Tổng là đèo trên…
Chi tiết

Trần Văn Cận

Tên khác Nghiễn Nông – Miện Hải – Trần Trọng Bỉnh – Hổ Văn – Nguyệt Phương Năm…
Chi tiết

Ngô Văn Chiêu

Năm sinh Mậu Dần 1878 – Nhâm Thân 1932 Tỉnh thành TP Hồ Chí Minh Thời kì –…
Chi tiết

Bùi Viện

Năm sinh Tâm Sửu 1841 – Mật Dần 1878 Tỉnh thành Nam Định Thời kì – Nhà Nguyễn…