[15]-Nhà Hồ (1400-1407)[16]-Hậu Trần (1407-1413)

Hồ Ngạn Thần

Văn thần đời Hồ và hậu Trần, không rõ năm sinh, năm mất.

Năm Ất dậu 1405 (năm Khai Đại 3, đời Hồ Hán Thương) ông đỗ Thái học sinh, làm quan đời nhà Hồ. Đến khi quân Minh sang xâm lược, ông theo vua Trần Trùng Quang kháng chiến. Canh dần 1410, ông cùng Bùi Nột Ngôn vâng mệnh vua Trần đi sứ nhà Minh. Trước kia, đã có Lê Ngân sang Minh cầu phong, bị vua Minh giết. Vì thế, chuyến đi sứ này. Ông có vẻ mất tinh thần. Đến Yên Kinh, nghe vua Minh cật vấn tình hình, ông ta nhất nhất tỏ bày, không khéo giữ ý tứ. Vua Minh bèn phong ông làm Tri phủ, vua Trùng Quang thì làm Bố chánh sứ. Ông ta lấy làm thỏa mãn, nhận chịu tước phong, bái tạ vua Minh.

Trở về nước, ông bị Bùi Nột Ngôn tâu rõ tình tiết lộ bí mật quốc phòng, và hặc tội ông làm nhục quốc thể. Vua Trần khép ông vào tội tử hình, truyền đem chém.

Bài liên quan

41 nhận xét

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..