[14]-Nhà Trần (1225-1400)

Hồ Huyền Quy

Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Trần (1225-1400)

Xử sĩ cuối đời Trần, không rõ năm sinh, năm mất, tác giả tập truyện thơ Trinh thử.

Ông có tài văn thơ. Nhân thời cuộc rối rắm, lại không phục Hồ Quí Ly lúc ấy đang nắm quyền chính, có ý khuynh đảo nhà Trần, ông lánh mình ở ẩn.

Tập thơ Trinh thử của ông còn được lưu truyền, vốn ngụ ý châm biếm Quí Ly và hoàn cảnh chính trị thời ấy. Tác phẩm bằng văn Nôm, 850 câu, thể lục bát. Tục gọi Thơ nàng chuột, có giá trị về luân lí và triết lí.

Bài liên quan

Trả lời

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..