Năm sinh Giáp Thân 1884 – Nhâm Ngọ 1942
Tỉnh thành Nghệ An
Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)

Chí sĩ cận đại, tự Hinh Sơn, quê làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Ông nhiệt tình yêu nước, từ năm 1906 hướng ứng phong trào Đông du, Duy tân sang Nhật Bản học tập. Ít lâu sau, du học sinh ở Nhật bị giải tán và trục xuất, ông sang Trung Quốc, ngụ ở Bắc Kinh đưa thư trình đô thống Lục quân là Đoàn Kì Thụy và được vào học trường võ bị Bắc Kinh.

Tốt nghiệp trường võ bị, ông trở thành một sĩ quan trong quân đội Trung Quốc nhưng lòng ông bao giờ cũng hướng về Tổ quốc, căn nhà ông ở là một cơ sở tiếp đón các đồng chí Việt Nam đến sinh hoạt. Ông là ủy viên huấn luyện cho Việt Nam Quang phục hội của Phan Bội Châu.

Đời ông được hầu hết các sĩ phu quí trọng thương mến. Ông có bài thơ trường thiên cảm tác về nỗi xót xa của người dân mất nước dưới ách thống trị của bọn cướp nước.

Ông mất tại Quế Lâm (Trưng Quốc) năm 1942.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Đặng Ngọc Thọ

Năm sinh Ất Tị 1845 – Canh Tuất 1910 Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Cao Đạt

Năm sinh … – Tân Tị 1941 Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập…