[23]-Pháp đô hộ (1883-1945)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Hồ Đắc Đệ

Năm sinh Ất Hợi 1875 -…
Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế
Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)

Đại thần cuối triều Nguyễn, quê làng An Truyền, tổng Quảng Xuyên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên, không rõ năm mất.

Con trai cử nhân Hồ Đắc Tuấn, em ruột Hiệp biện Đại học sĩ Hồ Đắc Trung, thân phụ Hồ Đắc Liêu…

Thuở nhỏ học ở Huế, năm 1906 đỗ cử nhân khoa Bính ngọ tại Trường thi Thừa Thiên. Năm 1907 làm đốc học các trường Pháp Việt ở Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Bình (1907-1909).

Năm 1909 về Huế làm giáo sư Truờng Quốc tử giám, sung chức Biên tu, Trước tác ở Quốc sử quán (1909-1912). Năm 1913 sung chức Kiểm học, Thị giảng học sĩ (1916), Thị độc học sĩ (1919) rồi Hồng lô tự khanh và Thị lang bộ Học (Giáo dục), Quang lộc tự Khanh (1921).

Năm 1926 được bổ giữ chức Bố Chánh tỉnh Bình Định, đến năm 1928 Tuần Vũ tỉnh Khánh Hòa.

Năm 1930 thăng hàm Thượng thư rồi về trí sĩ trong năm 1931.

Ngoài ra, ông còn được cử tham gia các công tác đặc biệt khác.

Năm 1907 ông được cử sang Pháp tham quan, tìm hiếu để khuyến khích cho phong trào vận động Tây học. Từng làm giám khảo trong các kì thi Hương tại Trường thi Nghệ An, Bình Định trong các năm 1907, 1912. Năm 1918 ông làm Phó chủ khảo kì thi Hương ở Nghệ An.

Ông từng được tặng Cao Miên hoàng gia bội tinh.

Ông là tác giả một số sách về văn học và hành chánh Việt Nam.

Bài liên quan

29 nhận xét

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..