Loading

Hồ Cự Tuân

Tháng Ba 5, 2021| Admin
Năm sinh … – Nhâm Thân 1752
Tỉnh thành Bắc Ninh
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Cao sĩ khoảng cuối đời Lê Hiển tông, quê làng Phù Lưu, huyện Đông Ngàn, tỉnh Bắc Ninh.

Ông nổi tiếng thơ văn, làm tri huyện Thanh Ba, nhưng chán công danh, ít lâu ông từ quan lui về ở ẩn nơi núi Chung Nam, vùng Yên Thế.

Đương thời La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp rất quí trọng ông. Sau, ông gả người con gái cho người con thứ hai của Nguyễn Thiếp. Con ông là Hồ Cải, tức Hồ Đoàn Vân cũng là bậc danh sĩ Bắc Hà thuở ấy.

Năm Nhâm thân 1752, ông mất, đương thời xưng tụng ông là Tiêu Sơn lão Nguyễn Thiếp có bài thơ điếu ông:

“Dĩ hĩ Tiêu Sơn lão!
Bắc Giang độc thử ông.
Nhẫn trung vô Tháo, Ý,
Nang để hữu Trình, Phùng.
Lang miếu phi ngô phận,
Lâm tuyền cố ngã cùng.
Phổ ca tường lý lịch,
Nghĩa chúc khải sàn dung.
Thiên cổ thinh danh tại,
Y y liệt sĩ phong”.

Bản dịch:

Thôi rồi Tiêu Sơn lão,
Bắc Giang duy mình ông.
Trong mắt không Tháo, Ý,
Đáy túi có Trình, Phùng.
Lang miếu nào phải phận,
Lâm tuyền giữ tiết cùng.
Ngợi ca truyền lý lịch,
Đuốc nghĩa rạng chân dung.
Nghìn thuở còn danh tiếng.
Làu làu liệt sĩ phong.

Categories: [20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ