[21]-Nhà Tây Sơn (1778-1802)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Hồ Công Thuyên

Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Tây Sơn (1778-1802)

Văn thần triều Tây Sơn, không rõ quê quán, năm sinh và năm mất ông theo giúp anh em nhà Nguyễn Tây Sơn từ lúc phong trào mới dấy, được Bắc Bình vương Nguyễn Huệ trọng đãi. Ông làm đến Thượng thư bộ Hình, tước Thuyên Quang Hầu.

Năm Đinh tị 1787, ông vâng lệnh Nguyễn Huệ đem thư đi triệu thỉnh La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp lần thứ ba, ông lên đường vào khoảng tháng 9, làm tròn được sứ mạng.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..