Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Tây Sơn (1778-1802)

Văn thần triều Tây Sơn, không rõ quê quán, năm sinh và năm mất ông theo giúp anh em nhà Nguyễn Tây Sơn từ lúc phong trào mới dấy, được Bắc Bình vương Nguyễn Huệ trọng đãi. Ông làm đến Thượng thư bộ Hình, tước Thuyên Quang Hầu.

Năm Đinh tị 1787, ông vâng lệnh Nguyễn Huệ đem thư đi triệu thỉnh La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp lần thứ ba, ông lên đường vào khoảng tháng 9, làm tròn được sứ mạng.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Ngô Đức Chính

Tỉnh thành Quảng Ninh Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) Danh thần đời Minh Mạng, không…
Chi tiết

Nguyễn Văn Cẩm

Tên khác Kỳ Đồng Năm sinh Giáp Tuất 1874 – Kỉ Tị 1929 Tỉnh thành Thái Bình Thời…
Chi tiết

Hoàng Nghĩa Kiều

Tỉnh thành Hưng Yên Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Danh tướng đời Lê Chiêu tông, quê…
Chi tiết

Phạm Tuấn

Năm sinh Nhâm Tí 1852 – Đinh Tị 1917 Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Nhà Nguyễn…