Loading

Hồ Bá Phấn

Tháng Ba 17, 2021| Admin
Năm sinh … – Canh Thân 1920
Tỉnh thành Hà Tĩnh
Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)

Anh hùng kháng Pháp, không rõ năm sinh, tục gọi Đội Phấn, nguời tỉnh Hà Tĩnh.

Ông sinh trong gia đình nông dân, ít được học chữ nghĩa, nhưng bản tính cương dũng, khảng khái, yêu nước. Đến tuổi trưởng thành, ông phải sung vào hàng ngũ lính tập của giặc Pháp, mà lòng vẫn ngẫm giao kết với chí sĩ bên ngoài, quyết chờ cơ hội đánh trả lại chúng. Được vài năm, chúng cho ông làm Đội trưởng. Đã có uy thế ông lạl khéo khuyên dỗ một số đông lính tập sẵn sàng theo nghĩa quân.

Tháng 5 năm Mậu thân 1908, nhân việc kháng sưu bùng ra, ông chỉ huy nhóm nội tuyến nổi lên đánh thành Hà Tĩnh. Giặc Pháp điều động binh lính đàn áp, nhóm ông rút chạy lên thượng du hội với các nghĩa đảng ở rừng núi. Từ ấy, ông hằng đưa nghĩa quân đánh phá giặc đóng quanh vùng Nghệ Tĩnh.

Hào Khí của ông và Đội Quyên (tức Lê Văn Quyên) được sĩ phu khen ngợi, trọng vọng. Chính người chị của cụ Hồ Chí Minh là Bạch Liên Nguyễn Thị Thanh cũng từng theo giúp sức trong nhóm nghĩa quân của Đội Phấn, Đội Quyên.

Lúc ông tập họp nghĩa quân đánh Pháp, sĩ phu có đặt tên hiệu cho ông là CànThái, biểu dương nhiệt tình yêu nước và lòng dũng cảm kiên cường của ông.

Theo một số tài liệu, đến khoảng năm 1920, Pháp bắt được ông, chém ở quán Thầu Đâu (Vinh – Nghệ An).

Categories: [23]-Pháp đô hộ (1883-1945), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ