Năm sinh Giáp Dần 1854 – Quí Hợi 1883
Tỉnh thành Nghệ An
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Liệt sĩ đời Tự Đức, quê xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, con cử nhân Hồ Bá Toàn, cháu nội cử nhân Hồ Bá Hưng.

Năm Canh ngọ 1870, đỗ cử nhân, năm Ất hợi 1875 đỗ phó bảng, 21 tuổi. Ông làm Án sát tỉnh Nam Định, nổi tiếng liêm chính.

Năm Quí hợi 1883, giặc Pháp chiếm thành Nam Định, ông tử trận, hưởng dương 29 tuổi, đưọc truy tặng hàm Quang lộc tự khanh và thờ vào đền Trung nghĩa.

Con trai ông là Hồ Bá Kiện cũng là bậc anh hùng liệt sĩ.

Ông có đôi câu đối điếu Hoàng giáp Tam Đãng Phạm Văn Nghị còn truyền tụng:

“Cao danh bất hủ Hoa lư thạch;
Nghĩa phẫn do minh vị chữ đào”.

Dịch:

Nhan danh truyền mãi hang Liên Động
Nghĩa phẫn còn vang sóng vị Hoàng.

(Sau khi kháng chiến với giặc Pháp vùng sông Độc Bộ, tuổi già Phạm Văn Nghị về ở ẩn nơi động Liên Hoa ở Hoa Lư.)

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Lâm Quang Thự

Năm sinh Ất Tị 1905 – Canh Ngọ 1990 Tỉnh thành Đà Nẵng Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Đồng Thì Thấu

Năm sinh … – Mậu Thân 1788 Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)…
Chi tiết

Trần Văn Vi

Tên khác Thành Tư – Hoài Đông Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập…
Chi tiết

Đèo Keng Mạ

Đèo Keng Mạ Đèo Keng Mạ (Việt Nam) Đèo Keng Mạ là đèo trên đường liên xã ở…