[23]-Pháp đô hộ (1883-1945)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Hồ Bá Kiện

Năm sinh Nhâm Thân 1872 – Ất Mão 1915
Tỉnh thành Nghệ An
Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)

Liệt sĩ kháng Pháp, con Án sát Hồ Bá Ôn, quê làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Ông đỗ cử nhân, sau khi cha hi sinh vì nước, ông cũng dấn thân tham gia chống quân cướp nước. Từ năm 1905 ông cùng với các chí sĩ lo việc vận động cho phong trào Đông du. Ít lâu, ông bị bắt ở Hưng Yên, rồi đi đày Lao Bảo.

Trong tù ông liên lạc được với anh em tù nhân và binh lính, lãnh đạo cuộc nổi dậy phá khám, cướp súng, đưa nhau vào rừng tìm đường sang Xiêm (Thái Lan). Từ đó ông sống và hoạt động tại Thái Lan. Năm 1915 (2-9) bọn cầm quyền Pháp cho lính theo dõi, bao vây, ông cùng các đồng chi trốn thoát, hi sinh ở vùng núi Bân Ta Tha, hưởng dương 43 tnổi.

Chí sĩ Nguyễn Thượng Hiền có câu đối điếu:

“Phương tương hên nhất khí vi địa cầu vô sở vị hợp, tinh vô sở vị li, quản giao địa hạ nhân gian, tổng y nhiên đăng tiền kiếm ảnh, chẩm bạn kê thanh, đắc ý đã vô vong nhĩ nga;
Thả dục đạo chúng sinh ư thiên quốc, hữu vi chi nhân, tất hữu vi chi quả, bằng trượng kiên linh phật lực, hội, tu khán trần lí Âu vận, hào đoan mĩ vũ, mục trường na phục kế đông tây.”

Bản dịch:

Cũng toàn liều một mạch làm địa cầu, không gì là hợp cũng không gì là li, khiến cho dưới đất giữa người, đầu y nhiên trước đèn bóng kiểm, bên gối tiếng gà, khi đắc ý lại quên mày tớ;
Lại muốn dẫn chúng sinh lên thiên quốc đã làm ra nhân, ắt sẽ làm ra quả, dựa ở oai trời sức Phật, tất phải thấy trong bụi mây Âu; đầu tia mưa Mĩ, trường chắn chi sá kể đông tây

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..