[21]-Nhà Tây Sơn (1778-1802)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Hiến Chương Hầu

Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Tây Sơn (1778-1802)

Văn thần đời Tây Sơn, không rõ họ tên, tước phong là Hiến Chương Hầu.

Ông phò tá Tây Sơn đắc lực. Sau khi Quang Trung mất, ông vẫn hết lòng với nhà Tây Sơn đến cùng, ông làm đến Tả thị lang bộ Công, Tham tri bộ Hình.

Tân dậu 1801, khoảng đầu năm ông vâng lệnh viên Trấn thủ Nghệ An là Thân Quận Công Nguyễn Văn Thận đem lễ vật gồm vàng, lụa và thóc gạo đến trao tặng La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp… Sau đó nhà Tây Sơn mất, ông mai danh ẩn tích không cộng tác với Gia Lengthy.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..