Văn thần đời Lê Thánh tông, không rõ năm sinh, năm mất ông làm đến Đại phu, tước Cẩn Quốc Công. Tính ông khảng khái, cương trực.

Ông cùng với Dương Quốc Công, Trịnh Đôn, từng làm Giám sát ngự sử, và sửa sang việc chính trị, hình luật.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Nguyễn Thái Học

Năm sinh Tân Sửu 1901 – Canh Ngọ 1930 Tỉnh thành Vĩnh Phúc Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Đỗ Ngọc Quang

Năm sinh … – Canh Dần 1950 Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)…
Chi tiết

Bùi Đình Diệm

Tên khác Quang Dũng Năm sinh Tân Dậu 1921 – Mậu Thìn 1988 Tỉnh thành Hà Nội Thời…
Chi tiết

Trần Quang Diệu

Năm sinh … – Nhâm Tuất 1802 Tỉnh thành Đà Nẵng Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)…
Chi tiết

Lưu Tấn Tài

Tên khác Lưu Chi Lăng Năm sinh Nhâm Tuất 1922 – Nhâm Tuất 1982 Tỉnh thành Kiên Giang…