[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Hầu Bá

Văn thần đời Lê Thánh tông, không rõ năm sinh, năm mất ông làm đến Đại phu, tước Cẩn Quốc Công. Tính ông khảng khái, cương trực.

Ông cùng với Dương Quốc Công, Trịnh Đôn, từng làm Giám sát ngự sử, và sửa sang việc chính trị, hình luật.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..