[22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Hà Văn Quan

Năm sinh Mậu Tí 1828 -…
Tỉnh thành Quảng Bình
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Văn thần đời Tự Đức, không rõ năm mất, tự là Tử Thạch, quê huyện Phong Lộc, tỉnh Quảng Bình. Ất sửu 1865, ông đỗ Phó bảng, làm quan đến thị độc học sĩ. Ông từng được sung chức Phó sứ sang Trung Quốc, khi về được thăng Hữu thị lang bộ Binh, rồi sung chủ khảo trường Nam Định, lãnh Tổng đốc Hải Yên (Hải Yên và Quảng Yên cũ).

Năm Quí vị 1883, ông cùng Tuần phủ Hải Yên là Nguyễn Văn Phong, Tuần phủ Quảng Yên là Hoàng Vĩ bị quân Pháp bắt chở đi nơi khác. Đến Bính tuất 1886, giặc Pháp trả tự do lại cho ông, giao về kinh. Ông được bổ làm Thị lang, lãnh Tả tham tri bộ Lại. Ít lâu thăng Thượng thư bộ Hình. Mất khi tại chức. Ông là tác giả: Yên hành nha ngữ thi cảo

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..