Loading

Hà Nhân Chính

Tháng Ba 5, 2021| Admin
Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Võ tướng đời Lê Trang tông, không rõ năm sinh, năm mất, quê huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

Gặp buổi nhiễu nhương ông tận tâm tận lực giúp nước,có công rất nhiều trong thời Trung Hưng nhà hậu Lê, được phong tặng tước Thụy Quận Công.

Con ông là Hà Thọ Lộc là đại thần triều Lê Anh tông.

Categories: [20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ