[19]-Nam - Bắc Triều (1527-1592)

Hà Nhậm Đại

Danh sĩ đời Mạc, tự Hoàng Phủ, hiệu Lập Pha, quê làng Bình Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Yên (nay thuộc tỉnh Vĩnh Phúc).

Năm Giáp tuất 1574, đời Mạc Mậu Hợp, ông 49 tuổi, đỗ Tam giáp đồng tiến sĩ ông làm đến Thượng thư bộ Lễ. Anh ông là Hà Sĩ Vọng cũng nổi danh.

Ông có vịnh tập thơ vịnh sử đề là Khiếu vịnh thi tập 2 quyển. Lời sáng ý sâu, đây là tập thơ rất có giá trị đương thời; như bài:

Vịnh NguyễnTrãi
Giấc mộng hai nơi khéo tỏ tường,
Tới non Lam gặp đức Cao hoàng.
Hịch thư nhiều thuở tài may mắn,
Phán độ trăm đường sức sửa sang.
Công giúp hồng đồ cao tựa núi,
Danh ghi thanh sử sáng bằng gương.
Họa kia gây bởi Văn hoàng lỗi,
Xà nọ lời đâu chỉn lạ thường.

Những nhân vật lịch sử được nêu lên trong sách Khiếu vịnh đều thuộc đời Lê, trước khi bị nhà Mạc cướp ngôi, nên cũng gọi là Lê triều khiếu vịnh thi tập. Toàn bộ gồm có: 10 vị vua Lê từ Lê Thái tổ đến Lê Cung đế (kể cả Đà dương vương ỷ); 16 vị công thần từ Nguyễn Trãi đến Trần Chân; 25 vị danh nho từ Nguyễn Mộng Tuân đến Lương Đắc Bằng; 27 vị tiết nghĩa từ Võ Duệ đến Nghiêm Bá Kí; 6 vị sứ thần từ Đào Công Soạn đến Trần Cần; 7 người gian thần từ Nguyễn Văn Lang đến Nguyễn Bá Thắng; cộng tất cả 91 nhân vật.

Bài liên quan

54 nhận xét

  1. Pingback: plaquenil 100
  2. Pingback: cialis price
  3. Pingback: ivermectin tablets
  4. Pingback: soft gel cialis
  5. Pingback: diabetes and ed
  6. Pingback: ivermectin buy nz
  7. Pingback: ivermectin 1 cream
  8. Pingback: ivermectin 2mg
  9. Pingback: vibramycin 100 mg
  10. Pingback: paypal buy viagra

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..