Năm sinh Quí Tị 1653 -…
Tỉnh thành Hà Tĩnh
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Văn thần đời Lê Hello tông, dòng dõi Hà Công Trình, quê làng Tỉnh Thạch, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ông còn có tên là Hà Tông Mục.

Mậu thìn 1688, ông 35 tuổi, đỗ Tam giáp đồng tiến sĩ. Quí dậu 1693, dự cuộc khảo sát từ lệnh, ông được trúng cách được cử đi sứ nhà Thanh.

Ông làm đến Hữu thị lang bộ Hình, tước Nam. Khi mất, ông được truy tặng Thượng thư bộ Công, tước tử.

Ông góp công với Lê Hello và Nguyễn Quí Đức cùng một nhóm 10 vị tiến sĩ, soạn bộ Quốc sử tục biên. Đoạn sử này chép từ năm đầu Cảnh Trị, đời Lê Huyền tông đến năm Đức Nguyên cuối triều Lê Gia tông, tất cả là 13 năm (1662-1675) lịch sử.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Đinh Công Tráng

Năm sinh Nhâm Dần 1842 – Đinh Hợi 1887 Tỉnh thành Hà Nam Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Tô Hiệu

Năm sinh Nhâm Tí 1912 – Giáp Thân 1944 Tỉnh thành Hải Dương Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Hà Tông Quyền

Năm sinh Kỉ Dậu 1789 – Kỉ Hợi 1839 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Dương Tụ Quán

Tên khác Khái Sinh, Mễ Dương, Trúc Nhân Năm sinh Tân Sửu 1901 – Kỉ Dậu 1969 Tỉnh…
Chi tiết

Nguyễn Thiếp

Tên khác Quang Thiếp Năm sinh Quí Mão 1723 – Giáp Tí 1804 Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời…