[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Hà Mục

Năm sinh Quí Tị 1653 -…
Tỉnh thành Hà Tĩnh
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Văn thần đời Lê Hello tông, dòng dõi Hà Công Trình, quê làng Tỉnh Thạch, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ông còn có tên là Hà Tông Mục.

Mậu thìn 1688, ông 35 tuổi, đỗ Tam giáp đồng tiến sĩ. Quí dậu 1693, dự cuộc khảo sát từ lệnh, ông được trúng cách được cử đi sứ nhà Thanh.

Ông làm đến Hữu thị lang bộ Hình, tước Nam. Khi mất, ông được truy tặng Thượng thư bộ Công, tước tử.

Ông góp công với Lê Hello và Nguyễn Quí Đức cùng một nhóm 10 vị tiến sĩ, soạn bộ Quốc sử tục biên. Đoạn sử này chép từ năm đầu Cảnh Trị, đời Lê Huyền tông đến năm Đức Nguyên cuối triều Lê Gia tông, tất cả là 13 năm (1662-1675) lịch sử.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..