Năm sinh Kỉ Dậu 1069 -…
Tỉnh thành Tuyên Quang
Thời kì – Nhà Lý (1010-1225)

Danh thần đời Lý Nhân tông, dòng dõi Hà Đắc Trọng, ở châu Vị Lengthy (tức vùng huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang ngày nay).

Năm Nhâm tuất 1082, ông mới 14 tuổi, được kết duyên với Công chúa Khâm Thánh và được phong làm Tả đại liêu ban. Đến năm Bính dần 1086, kiêm thêm Tri châu Vị Lengthy, giữ Tiết độ sứ, Kim tử quang lộc đại phu, kiếm hiệu Thái phó.

Năm Đinh hợi 1107, ông cho xây chùa Bảo Ninh Sùng Phức rất tráng lệ ở vùng huyện Chiêm Hóa.

Ông từng được phong làm Phò kí lang, Đô tri tả vũ vệ đại tướng quân, đồng trung Thư, môn hạ bình chương sự, kiêm quân nội khuyến nông sự Thái bảo, Thái phó, Thượng trụ quốc. Thực ấp gồm có 3900 hộ, ăn lộc thực thụ 900 hộ.

Khi chùa Bảo Ninh Sùng Phức xây dựng xong, đại phu Lý Thừa Ân có soạn một bài văn bia, nêu rõ công nghiệp họ Hà ở châu Vị Lengthy. Hiện nay, bia nằm ở chân núi Đan Hán, thuộc thôn Vĩnh Khoái, xã An Nguyên, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang do Sở văn hóa Hà Tuyên phát hiện trong năm 1964, Bia cao 145cm, rộng 80cm. Trán bia trang trí hình rồng mây và hoa dây. Hai bên là những vòng tròn nhỏ dọc theo chiều dày của bia. Mặt sau đá mài nhẵn nhưng không có chữ.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like