Năm sinh Tân Hợi 1791 – Nhâm Tí 1852
Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh thần đời Minh Mạng, quê huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Năm Kỉ tị 1809, ông đỗ Hương cống, làm quan qua nhiều nơi. Có tiếng tốt trong dân gian, làm đến Tham tri bộ Lại tại Thừa Thiên (tại triều).

Năm Bính thân 1836, Quách Tất Công dấy binh khởi nghĩa ở Ninh Bình, ông lại sung chức Tham tán đi ngăn chống, rồi thăng Thượng thư bộ Công.

Sang đời Thiệu Trị, ông làm Hiệp biện đại học sĩ, đổi lãnh bộ Hộ, sung Cơ mật viện đại thần kiêm Tổng Tài Quốc sử quán. Trong thời gian này, ông soạn bộ Đại Nam hội điển.

Năm Quí sửu 1853 ông mất, được truy tặng Thiếu bảo, Văn minh điện đại học sĩ được thờ tại đền Hiền Lương.

Hà Duy Phiên là một quan lại cao cấp, một học giả uyên thâm có thực tài. Tác phẩm của ông có:

– Đại Nam hội điển sự lệ
– Đại Nam thực lục tiền biên

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Mạc Thị Giai

Tên khác Nguyễn Thị Giai – Hiếu Văn Hoàng hậu Năm sinh Mậu Dần 1578 – Canh Ngọ…
Chi tiết

Người Pà Thẻn

Người Pà Thẻn Tên gọi khác: Pạ Humg Dân số: 8.248 @2019 Phân bố: tập trung ở tỉnh…
Chi tiết

Hồ Trung Lượng

Năm sinh Canh Thân 1860 – Nhâm Ngọ 1942 Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Trần Bá Lộc

Năm sinh Kỉ Hợi 1839 – Kỉ Hợi 1899 Tỉnh thành An Giang Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Phùng Chí Kiên

Tên khác Nguyễn Vĩ Năm sinh Tân Sửu 1901 – Tân Tị 1941 Tỉnh thành Nghệ An Thời…