[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Hà Duy Phiên

Năm sinh Tân Hợi 1791 – Nhâm Tí 1852
Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh thần đời Minh Mạng, quê huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Năm Kỉ tị 1809, ông đỗ Hương cống, làm quan qua nhiều nơi. Có tiếng tốt trong dân gian, làm đến Tham tri bộ Lại tại Thừa Thiên (tại triều).

Năm Bính thân 1836, Quách Tất Công dấy binh khởi nghĩa ở Ninh Bình, ông lại sung chức Tham tán đi ngăn chống, rồi thăng Thượng thư bộ Công.

Sang đời Thiệu Trị, ông làm Hiệp biện đại học sĩ, đổi lãnh bộ Hộ, sung Cơ mật viện đại thần kiêm Tổng Tài Quốc sử quán. Trong thời gian này, ông soạn bộ Đại Nam hội điển.

Năm Quí sửu 1853 ông mất, được truy tặng Thiếu bảo, Văn minh điện đại học sĩ được thờ tại đền Hiền Lương.

Hà Duy Phiên là một quan lại cao cấp, một học giả uyên thâm có thực tài. Tác phẩm của ông có:

– Đại Nam hội điển sự lệ
– Đại Nam thực lục tiền biên

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..