Loading

Hà Đặc

Tháng Ba 2, 2021| Admin
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Trần (1225-1400)

Thủ lĩnh dân tộc miền núi. Không rõ năm sinh, năm mất.

Năm Kỉ mão 1279, giặc Nguyên sang xâm lược, vượt sông Thiên Mạc, tiến binh đến huyện Phù Ninh. Ông đem dân binh lên núi Trĩ cố thủ, quân Nguyên đóng đồn ở động Cự Đà ông làm kế nghi binh để cầm chân giặc rồi bện tre làm bù nhìn cho mặc áo quần giống như người thật, hằng đêm dàn đám bù nhìn ấy ra. Giặc Minh nghi không dám giao chiến. Chẳng bao lâu quân tiếp viện kéo đến, ông hiệp sức đánh phá, giặc tan vỡ. Ông đuổi theo đến vùng A Lạc, rồi bắc cầu nổi sang sông, đánh đuổi cho kì quân địch tan vỡ mới thôi.

Em ông là Hà Chương cũng nổi danh anh hùng liệt sĩ kháng Nguyên.

Categories: [14]-Nhà Trần (1225-1400)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ