[14]-Nhà Trần (1225-1400)

Hà Chương

Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Trần (1225-1400)

Chí sĩ đời Trần Nhân tông, không rõ năm sinh, năm mất ông cùng với anh là Hà Đặc nỗ lực kháng Nguyên, đánh nhau với giặc nhiều trận oanh liệt.

Sa cơ, ông bị giặc bắt, chúng dụ hàng, ông một mực cự tuyệt. Rồi lừa lúc chúng bất cẩn trong việc giam giữ, ông vượt nguc, lấy theo một số cờ và quân trang của giặc trốn về dâng lên chủ tướng, xin dùng cho quân mình trá hình làm quân địch để trà trộn tấn công chúng. Mưu kế thành tựu, giặc vỡ tan sau nhiều trận đột kích dữ dội do ông chỉ huy.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..