Loading

Hà Bá Tuờng

Tháng Ba 17, 2021| Admin
Năm sinh Canh Dần 1891 – Tân Tị 1941
Tỉnh thành TP Hồ Chí Minh
Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)

Liệt sĩ cách mạng, gốc người Hoa, quê ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) sang Việt Nam sinh sống ở Chợ Lớn.

Ông là cán bộ Hoa vận của Xứ ủy Nam Kì của đảng ĐCS Đông Dương. Địa bàn hoạt động của ông tại khu vực Sài Gòn – Chợ Lớn.

Năm 1941 ông bị thực dân Pháp bắt biệt giam tại bót Catinat Sài Gòn. Tại đây ông bị tra tấn cực hình và hi sinh tại nhà tù Catinat vào tháng 8 năm 1941, hưởng dương 50 tuổi.

Categories: [23]-Pháp đô hộ (1883-1945), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ