[19]-Nam - Bắc Triều (1527-1592)

Giáp Cống

Văn thần đời Mạc, không rõ năm sinh, năm mất, quê xã Phúc Lộc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Xuất thân giám sinh, gặp hồi địa phương rối loạn, ông một niềm trung nghĩa, giúp vua trị nước, được quan địa phương lưu ý khen ngợi, định bổ dụng làm quan. Không ngờ đang lúc chờ lệnh đi trấn nhậm, một hôm ông ngồi thuyền về quê nhà thăm mẹ, gặp trận bão nhận chìm thuyền chết đuối. Dân chúng đều thương tiếc.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..