Văn thần đời Mạc, không rõ năm sinh, năm mất, quê xã Phúc Lộc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Xuất thân giám sinh, gặp hồi địa phương rối loạn, ông một niềm trung nghĩa, giúp vua trị nước, được quan địa phương lưu ý khen ngợi, định bổ dụng làm quan. Không ngờ đang lúc chờ lệnh đi trấn nhậm, một hôm ông ngồi thuyền về quê nhà thăm mẹ, gặp trận bão nhận chìm thuyền chết đuối. Dân chúng đều thương tiếc.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like