[06]-Bắc thuộc lần 2 (43-542)Tên Gọi Việt NamThời kỳ lịch sử

Giao Châu

Giao Châu (chữ Hán: 交州) là tên một châu hoặc phủ thời xưa, bao trùm vùng đất miền Bắc Việt Nam ngày nay. Ban đầu Giao Châu còn bao gồm một phần đất Quảng Tây và Quảng Đông thuộc Trung Quốc ngày nay.

Thủ phủ Giao Châu qua các thời kỳ

  • Huyện Luy Lâu/Liên Lâu 羸婁 (111 TCN – 106 TCN)
  • Huyện Quảng Tín 廣信 (106 TCN – 210 SCN)
  • Huyện Phiên Ngung/Phiên Ngu 番禺 (210 – 226)
  • Huyện Long Uyên 龍淵 (226; 264 – 544; 602 – 605)
  • Huyện Giao Chỉ 交趾 (605 – 627)
Nguồn: wikipedia.org

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..