Loading

Giang Cự Vọng

Tháng Hai 24, 2021| Admin

Danh thần đời Tiền Lê, không rõ năm sinh, năm mất.

Chính Giang Cự Vọng là người đã thảo bức Quốc thư theo lệnh của Lê Hoàn lấy danh nghĩa Vệ Tương Đinh Huệ dâng vua Tống xin nối ngôi nhà Đinh, nhưng vua Tống bác bỏ. Nhưng Lê Hoàn vẫn nghiễm nhiên trị nước, sẵn sàng đương đầu với nhà Tống.

Khi làm quan ông hết lòng phù tá Lê Hoàn, nổi danh là một đại thần vì nước.

Categories: [12]-Nhà Tiền Lê (980-1009)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ