[12]-Nhà Tiền Lê (980-1009)

Giang Cự Vọng

Danh thần đời Tiền Lê, không rõ năm sinh, năm mất.

Chính Giang Cự Vọng là người đã thảo bức Quốc thư theo lệnh của Lê Hoàn lấy danh nghĩa Vệ Tương Đinh Huệ dâng vua Tống xin nối ngôi nhà Đinh, nhưng vua Tống bác bỏ. Nhưng Lê Hoàn vẫn nghiễm nhiên trị nước, sẵn sàng đương đầu với nhà Tống.

Khi làm quan ông hết lòng phù tá Lê Hoàn, nổi danh là một đại thần vì nước.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..