Năm sinh Mậu Tuất 1718 -…
Tỉnh thành Nam Định
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh sĩ đời Lê Hiển tông, quê làng Lộng Điền, huyện Nam Chân, tỉnh Nam Định, không rõ tên họ, biệt danh là Giác Trai.

Nhà rất nghèo, nhưng ông rất hiếu học, tính tình thuần cẩn, đoan chính.

Năm Canh thân, ông đỗ Tiến sĩ lúc 22 tuổi, làm quan đến chức Hiến sứ ở Kinh đô. Trên đường làm quan, ông rất thanh liêm, không sợ kẻ có thế lực kể cả Tuyên phi Đặng Thị Huệ (vợ chúa Trịnh Sâm). Bà này có em trai là Đặng Mậu Lân, cậy thế chị, đánh đập hà hiếp đàn bà, con gái, vẫn bị ông trừng trị bằng pháp luật.

Ông làm quan ở trấn Kinh Bắc, rồi đổi vào trấn Nghệ An, sau làm Tổng trấn Lạng Sơn, ít lâu thăng Tả thị lang. Đến khi nghĩa quân Tây Sơn dấy lên dẹp bỏ chế độ Trịnh Nguyễn, đánh đuổi Tôn Sĩ Nghị, ông bị nhà Tây Sơn bắt, nhưng sau đó được thả ra. Từ đó ông lui về quê dạy học đào tạo nhiều nhân tài lúc bấy giờ.

Sau khi mất, được truy phong làm phúc thần ở xã Lộng Điền. Nhân dân địa phương thờ ông bên tả vị thần của làng.

Bình sinh ông rất nổi tiếng văn chương, sở trường về phú, đương thời người ta xưng tặng ông là thần phú Tục ngữ có câu “Phú Lộng Điền, tiền Đức Hậu”. Nghĩa là phú hay như phú của ông (Giác Trai) ở Lộng Điền, nhiều tiền như nhà giàu ở làng Đức Hậu.

Theo truyền văn ông là tác giả nhiều bài phú nổi tiếng, nhưng nay đã thất lạc.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Huỳnh Nhất Long

Tên khác Hoàng Minh Thi Năm sinh Nhâm Tuất 1922 – Tân Dậu 1981 Tỉnh thành Quảng Ngãi…
Chi tiết

Hoàng Xuân Hành

Năm sinh Ất Sửu 1866 – Tân Tị 1941 Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Hà Tông Huân

Năm sinh Đinh Sửu 1697 -… Tỉnh thành Thanh Hóa Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Danh…
Chi tiết

Trương Văn Bền

Năm sinh Quí Mùi 1883 -… Tỉnh thành TP Hồ Chí Minh Thời kì – Pháp đô hộ…