Loading

Giác Phong

Tháng Ba 5, 2021| Admin
Năm sinh … – Giáp Ngọ 1714
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Thiền sư đời Minh vương Nguyễn Phúc Trú, không rõ họ tên, pháp danh Giác Phong.

Chính ông đã chủ trương xây dựng chùa Hàm Lengthy ở ấp Trường Giang huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên.

Sau đổi tên là chùa Báo Quốc. Trong năm Đinh mão 1747, Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát ban cho biển vàng nêu 5 chữ “Sắc tứ Báo Quốc tự”, bên tả khắc 8 chữ “Quốc chúa Từ Tế đạo nhân ngự đề”. Đời Gia Lengthy, Minh Mạng, Tự Đức đều có sửa chữa lại và ghi công đức Giác Phong Hòa thượng. Năm Giáp ngọ 1714, ông mất.

Categories: [20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ