[13]-Nhà Lý (1010-1225)

Giác Hải

Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Lý (1010-1225)

Thiền sư đời Lý Nhân tông, không rõ năm sinh, năm mất, pháp danh Giác Hải, không rõ tên thật, quê ở Hải Thanh, họ Nguyễn nên gọi là Nguyễn Giác Hải.

Ông cùng quê với sư Không Lộ, thuở trẻ làm nghề chài cá, đến năm 25 tuổi mới đi tu. Về sau được truyền tâm ấn, đứng vào thế hệ thứ 10 dòng thiền Quan Bích.

Các vua nhà Lý rất trọng vọng ông, Lý Nhân tông có thơ tán tụng ông và sư Thông Huyền. Đời ông có nhiều truyền thuyết hoang đường như sư Từ Lộ (Đạo Hạnh).

Đời Lý Thân tông, nhà vua nhiều lần vời ông vào triều ông lấy cớ già yếu để từ chối.

Tác phẩm của ông gồm một số bài kệ và thơ nay chỉ còn lại vài bài, như:

Hoa điệp
Xuân lai hoa điệp thiện tri thì,
Hoa điệp ủng tu cộng ứng kì.
Hoa điệp bản lai giai thi huyển,
Mạc tu hoa điệp hướng tâm tri.

Bản dịch:

Xuân sang hoa bướm khéo quen thì,
Bướm lượn hoa cười vẫn đúng kì.
Nên biết bưóm hoa đều huyền ảo
Thấy hoa mặc bướm để lòng chi.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..