Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Võ tướng đời Minh Mạng, không rõ năm sinh năm mất. Ông phản đối Tổng đốc Nguyễn Văn Quế và Bố chánh Bạch Xuân Nguyên đã xúc phạm đến Tả quân Thượng công Lê Văn Duyệt, nên ông đồng tình với Lê Văn Khôi chống lại triều đình, trong khoảng tháng 5 năm Quí tị 1833.

Chỉ trong một tháng các nhóm nghĩa quân của ông đã thu gom 6 tỉnh miền Nam, cố thủ thành Gia Định chống lại với đại binh của triều đình do Tống Phúc Lương, Nguyễn Xuân, Phan Văn Thúy, Trương Minh Giảng, Trần Văn Năng điều khiển.

Mãi đến tháng 7 năm Ất tị 1835 ngót ba năm trời binh triều mới dẹp xong cuộc khởi nghĩa này. Ông và các tướng đều bị giết, tất cả gồm 1831 người đem chôn vào một chỗ gọi là “Đồng mả ngụy” nay thuộc tỉnh Gia Định (TP. Hồ Chi Minh).

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Kiều Oánh Mậu

Tên khác Kiều Dực – Kiều Cung Năm sinh Giáp Dần 1854 – Nhâm Tí 1912 Tỉnh thành…
Chi tiết

Nguyễn Quang Trạch

Năm sinh Giáp Tí 1624 -… Tỉnh thành Hải Dương Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Danh…
Chi tiết

Đinh Nho Quang

Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) – Pháp đô hộ (1883-1945) Dòng…
Chi tiết

Đèo Mã Phiếu

Đèo Mã Phiếu Đèo Mã Phiếu (Việt Nam) Đèo Mã Phiếu hay đèo Phiếu là đèo trên đường…
Chi tiết

Lâm Đồng

Lâm Đồng Tỉnh Tỉnh Lâm Đồng Hồ Xuân Hương, Đà Lạt Hành chính Quốc gia Việt Nam Vùng…
Chi tiết

Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên Huế Tỉnh Tỉnh Thừa Thiên Huế Ngọ Môn (cố đô Huế) Hành chính Quốc gia Việt…