Loading

Dương Văn An

Tháng Hai 26, 2021| Admin

Danh sĩ nhà Mạc, tự Tĩnh Phủ quê xã Truy Lộc, huyện Lâm Thủy, tỉnh Quảng Bình, ngụ ở xã Phù Diễn, huyệnTừ Liêm, tỉnh Hà Đông (nay là Hà Nội).

Năm Đinh mùi 1547, đời Mạc Phúc Nguyên ông 33 tuổi, đỗ tam giáp tiến sĩ, nổi tiếng văn học, làm Lại khoa đô cấp sự trung, rồi thăng dần đến Tả thị lang bộ Lại, tước Sùng Nham Bá. Sau làm đến Thượng thư, tước Sùng Nham Hầu.

Năm Tân mão 1591, ông mất, thọ 77 tuổi, được tặng tước Tuấn Quận Công. Ông có soạn bộ Ô châu cận lục 6 quyển. Viết từ năm Cảnh Lịch 6 (Quí sửu 1553), sửa chữa và ấn hành vào năm Quang Bảo 2 (Ất mão 1555) đời Mạc Phúc Nguyên, đến nay đã hơn 400 năm. Sách viết về núi sông, thành trì, phong tục, danh nhân miền Thuận Hóa từ khi mới khai khẩn đến giai đoạn Nam tiến của nhân dân ta.

Categories: [19]-Nam - Bắc Triều (1527-1592)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ