[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Dương Tử Do

Danh thần đời Lê Nhân tông, không rõ năm sinh, năm mất. Quê làng Tráng Liệt, huyện Đông Ngạn, tỉnh Bắc Ninh.

Năm Mậu dần 1458 ông đỗ tiến sĩ.

Ông nổi tiếng thơ văn. Khi Lê Nhân tông bị giết, Lê Nghi Dân lên ngôi, ông lui về ở ẩn. Đến khi Nghi Dân bị dẹp tan, Lê Thánh tông nối nghiệp, ông mới dốc lòng phục vụ, góp sức sửa sang việc chính trị mở mang văn hóa. Làm quan đến Hữu thị lang bộ Công.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..