Loading

Dương Trọng Khiêm

Tháng Ba 4, 2021| Admin
Năm sinh Đinh Mùi 1727-…
Tỉnh thành Hưng Yên
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Sau đổi tên là Dương Trọng Tế, cháu 7 đời của Dương Phúc Tư, Danh thần đời Lê Hiển tông. Quê làng Lạc Đạo, huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh. (nay là xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).

Năm Giáp tuất 1754 ông đỗ tam giáp tiến sĩ, anh ông là Dương Sử cũng đỗ cùng khoa này.

Khi làm quan, ông từng tố cáo các đồng liêu có âm mưu phản Lê, nên rất được tin dùng. Sau Đoàn Nguyễn Thục dâng khải hạch tội ông homosexual gắt, nhưng vua Lê bỏ qua cho ông.

Năm Bính ngọ 1786, Nguyễn Hữu Chỉnh hoành hành, ông chống lại, được thăng Đô ngự sử rồi lãnh mạng ra trấn giữ Thanh Hóa; ít lâu đổi sang Kinh Bắc. Về sau, ông bị Nguyễn Hữu Chỉnh giết.

Categories: [20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ