Năm sinh Bính Tuất 1586 – Nhâm Dần 1662
Tỉnh thành Hà Tĩnh
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh thần đời Lê Kính tông. Quê làng Bạt Trạc, huyệnThiên Lộc, tinh Hà Tĩnh (nay là tỉnh Hà Tĩnh).

Năm Kỉ mùi 1619, ông đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ năm 33 tuổi.

Năm Canh ngọ 1630, ông sung Chánh sứ sang nhà Minh, khi về được thăng Bồi tụng.

Năm Giáp thân 1644, làm Đốc đồng tỉnh Cao Bằng, cùng với Tây Quận Công Trịnh Tạc tiến đánh con cháu họ Mạc. Rồi được thăng Thượng thư bộ Lễ, kiêm Thị độc Viện Hàn lâm, tham dự công việc ở Viện, được phong Dực vận tán trị công thần, tước Bạt Quận Công. Bấy giờ đã 68 tuổi. Ông vâng chỉ sưu lục tên họ những người thi đỗ chế khoa, (kể từ chế khoa năm Giáp dần 1554 niên hiệu Thuận Bình 6 đời Lê Trung tông, đến năm Nhâm thìn 1652, niên hiệu Khánh Đức 4 đời Lê Thần tông, cộng 25 khoa kể từ chế khoa năm Giáp dần) theo thứ tự trước sau, mà khắc vào bia đá. Công việc hoàn thành, ông được vào làm Tham tụng (ở phủ chúa) và lên Thượng thư bộ Hộ, gia Thiếu bảo.

Năm Tân sửu 1661, ông đã 75 tuổi xin về hưu, được thăng Thượng thư bộ Lại, gia Quốc lão Thái bảo. Năm sau, Nhâm dần 1662 thì mất, thọ 76 tuổi, được truy tặng Thái Lễ.

Trong Lịch triều hiến chương loại chí mục Nhân vật chí, Phan Huy Chú ghi: “ông ở triều hơn 40 năm, trải hết các chức vụ, và ở viện Khu mật rất lâu; tính cương trực, giữ phép nước, không ai thỉnh thác điều gì được; bàn việc gì tuy rõ ra nghiêm khắc nhưng theo lẽ công bình, giữ mực ngay thẳng”.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Đặng Thành Tích

Năm sinh … – Đinh Hợi 1887 Tỉnh thành Quảng Ngãi Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)…
Chi tiết

Lê Văn Sao

Năm sinh Canh Dần 1890 -… Tỉnh thành Đồng Tháp Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) Liệt…
Chi tiết

Quốc lộ 28B

Quốc lộ 28B (còn được gọi là đường Lương Sơn – Đại Ninh) là một tuyến đường nối…
Chi tiết

Nguyễn Duy Nhiếp

Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) – Pháp đô hộ (1883-1945) Danh…