[19]-Nam - Bắc Triều (1527-1592)

Dương Tốn

Danh thần đời Mạc, không rõ năm sinh, năm mất. Quê xã Lục Dương, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Ông đỗ tiến sĩ, nhưng gặp lúc loạn không muốn làm quan, rồi lánh vào tỉnh Nghệ An mở trường dạy học ở huyện Quỳnh Lưu, nhân tiện làm nhà ở luôn tại đấy. Học phong sĩ khí trong tỉnh nhờ ông mà chấn hưng. Học trò ông là Hồ Sĩ Dương đã đỗ Khai khoa làm vẻ vang cho huyện nhà từ đấy. Huyện hạt nhớ ơn lập đền thở, tôn ông làm bậc tiên hiền trong làng.

Ông cũng tinh thông khoa thuật số, địa lý, binh pháp. Danh tiếng ông vang khắp xa gần. Các học trò ông thành đạt, về sau đều nhớ công đức đào tạo của ông.

Về thơ văn, ông nổi tiếng vào bậc thầy ông lại sở trường nhất về thể phú, nên đương thời có câu truyền tụng: “Dịu dàng như phú Dương Tốn”. Cả đến các quan học sĩ trong triều cũng đánh giá cao tập phú của ông nhan đề: Phụ nhân đồng tử giai tri kì danh nghĩa là: Đàn bà con nít cũng đều biết tiếng.

Con ông là Dương Phổ cũng nổi danh về từ phú.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..